התנפצות נבואות הזעם הדמוגרפי

http://bit.ly/Paqp9D, July 12, 2012

מפטליזם דמוגרפי משולל-יסוד לאופטימיות דמוגרפית-מתועדת (יורם אטינגר, 12 ליולי 2012)

http://bit.ly/Paqp9D